Andfåglar


Andfåglar är en ordning inom klassen aves (fåglar).

Bilder
Underkataloger:

Knipa

Kanadagås

Rödhalsad gås

Vitkindad gås

Grågås

Tamgås

Svanar

Gräsand

Punaand

Kricka

Skedand

Snatterand

Bläsand

Ankor

Storskrake

Småskrake

Oidentifierade egentliga andfåglar

Mandarinand

Alfågel

Sjöorre

Peposacaand

Ejder

Vigg

Bergand

Brunand