Lärkfalk
    Urval    Index    Upp   Hjälp     


Lärkfalken (Falco subbuteo) är spridd från Atlantkusten till Kamtjatka. Det finns två eller tre underarter, nominatformen dominerar. Det svenska beståndet flyttar till Afrika vintertid.


        2011:06:18 16:19:49

 Lärkfalk 2013:05:25 14:29:37

 Lärkfalk 2014:05:17 12:17:31

 Lärkfalk 2014:05:17 12:17:38

 Lärkfalk på Horssten 2018:08:27 08:35:13.00