Tornfalk
    Urval    Index    Upp   Hjälp     


Tornfalken (Falco tinnunculus) är en av Europas vanligaste rovfåglar och Sveriges vanligaste falk. Det finns ett tiotal underarter. T. t. tinnunculus är den europeiska.


        2011:08:27 12:44:57

 Tornfalk och svalor 2012:08:03 15:55:01