Tättingar


Tättingar (passeriformes) är den största ordningen inom klassen fåglar (aves).

Underkataloger:

Mesfåglar

Fältsparvar

Trastfåglar

Finkar

Nötväcka

Stare

Flugsnappare

Kråkfåglar

Australian Magpie

Svalor

Ärlor och piplärkor

Sparvar (Passer)

Törnskata

Stjärtmes

Sidensvans

Kungsfågel

Lövsångarfamiljen

Gamla Världens sångare

Trädkrypare

Rörsångare

Sävsångare

Gärdsmyg

Röd kardinal

Trupialer

Strömstarar

Nordhärmtrast

Sånglärka

Sångsparv

Östlig fibi