Djur
    Urval    Index    Upp   Hjälp      Wedellkut 2002:12:05 21:25:53

 Tryckande kid 2009:08:19 09:18:17

 Eldödad 2009:09:04 14:21:02

 Leende wedellsäl 2010:01:07 03:32:11

 Råbock 2011:04:17 15:26:55

 Padda (hona) 2011:04:18 17:02:42

 Körsbärsträd och älgkalv 2011:05:12 06:38:46

 Rådjurskid trycker på väg 2011:06:13 19:59:48

        2011:07:30 15:03:39

 Rådjur 2011:07:30 15:05:25

 Ungt rådjur 2011:09:17 06:27:55

 Ekorre i ek 2012:02:20 10:31:14

 Snok 2012:04:29 11:26:37

 Rådjur 2012:05:06 15:39:55

 Räv 2012:06:09 15:40:59

 Dovhjort 2012:07:07 13:23:11

 Vanlig padda 2012:08:26 11:10:56

 Grå ekorre 2012:08:31 09:42:39

 Vattensork 2012:09:03 16:06:47

 Kurre 2013:01:19 11:02:32

 Rådjurskid 2013:06:18 07:21:31

 Rådjurskid 2013:06:18 07:21:51

        2013:06:18 07:23:34

 Snok som ska ömsa skinn 2013:08:09 16:38:47

 Snok 2013:08:09 16:46:52

 Ekorre 2013:10:27 12:58:31

 Koyote utanför Banff 2014:03:02 20:40:14

 Ungt rådjur 2014:05:16 07:11:03

 Skogsödla 2014:07:23 11:43:42

 Älg 2014:07:29 15:39:54

 Älg 2014:07:29 15:40:33

 Räv 2014:08:24 10:32:20

 Älgfamilj 2015:01:18 12:17:57

 Funderande rådjur 2015:04:03 18:52:51

 Padda 2015:04:11 13:11:10

 Padda och ägg 2015:04:11 13:12:02

 Råbock i farten 2015:04:21 15:32:25

 Hare 2015:05:21 09:43:52

 Råbock 2015:05:21 10:08:44

 hare 2015:05:30 10:56:14

 Dovhjortar 2015:07:18 15:38:30

 Dovhjort 2015:07:18 15:39:47

 Rådjur bland nässlor 2015:07:19 14:59:25

 Räv 2015:07:19 15:01:57

 Räv 2015:07:19 15:02:15

 Kopparödla 2015:08:06 19:18:14

 Rådjur 2015:08:11 20:03:25

 Huggorm 2015:08:24 09:34:17

 Huggorm 2015:08:24 09:37:32

 Dovhjortar 2016:03:27 14:14:58

 Snok 2016:06:19 16:11:02.21

 Groda 2016:08:01 14:44:25.27

 Kattungar 2016:10:15 11:23:35

 Rådjur 2017:05:26 15:17:00

 Dovhjortar 2017:06:27 08:18:23.00

 Dovhjort 2017:06:27 08:24:29.69

 Dovhjortar 2017:06:27 08:25:01.25

 Älg landstiger 2018:06:09 12:52:45.41

 Älg landstiger 2018:06:09 12:52:52.50

 Älg på Rönnkläppen 2018:06:09 12:53:04.24

 Mink 2018:07:27 12:28:13.76

 Mink 2018:07:27 12:28:14.93

 Hare 2018:08:11 12:42:14.85

 Hare 2018:08:11 12:42:21.10

 Hare 2018:08:11 12:42:27.53

 Råbock 2018:08:12 16:37:19.00

 Råbock 2018:08:12 16:37:28.14

 Hasselsnok 2018:08:17 11:12:43.37

 Ekorre 2019:04:27 12:01:33.62

 Hare i hagen 2019:06:16 20:25:11.82

 Kopparödla 2019:09:24 16:10:27.59

 Rävunge vid grytet 2020:05:10 11:11:45.00