Hav
    Urval    Index    Upp   Hjälp      Månsken i skärgården 2011:08:12 20:00:30

 Mot fastlandet 2013:07:17 15:08:28

 Ytterskärgård 2015:08:23 12:54:43

 Högklint 2017:04:22 10:33:50.19

 Möja Söderfjärd 2017:09:24 14:22:37.06

 Stenar vid havet 2018:07:26 13:32:10.00

 Solglitter 2018:07:28 15:48:49.15

 Östergarn 2018:10:22 11:06:38.33

 Vågor i motvind 2018:10:22 11:19:53.65