Täckvävarspindlar
    Urval    Index    Upp   Hjälp     


Med drygt 4000 arter världen över är täckvävarspindlar (Linyphiidae) en av de största spindelfamiljerna. Ibland används namnet mattvävarspindlar, men det kan också beteckna underfamiljen Linyphiinae. Spindlarna spinner horisontella nät med en glesare trådar ovanför för att fånga in flygande insekter. De kan flyga genom att spinna ut en tråd som vinden tar med sig.


 Ängsbaldakinspindel (Linyphia triangularis) 2013:08:18 10:57:41

 Ängsbaldakinspindel 2013:08:18 11:55:03

 Ängsbaldakinspindlar (Linyphia triangularis) 2013:08:25 10:53:45

 Ängsbaldakinspindlar, Linyphia triangularis (hona t.v.) 2013:08:25 10:59:35

 Ängsbaldakinspindel (Linyphia triangularis) 2013:08:25 11:07:52