Lockespindlar


Lockespindlar (Opiliones) är en ordning i klassen spindeldjur. De jagar sina byten till fots. Kroppen är inte uppdelad i fram- och bakkropp som hos spindlarna.

Underkataloger:

Hornlocke