Halvvingar


Halvvingar (Hemiptera) är en ordning bland insekterna med omkring 85000 arter. De har sugande eller stickande mundelar och genomgår inte någon metamorfos via ett puppstadium, utan utvecklas gradvis från nymfstadier (utan vingar) till färdig insekt (imago). De flesta lever på växtsaft, men några är rovdjur och vissa är parasiter (t.ex. vägglöss).

Underkataloger:

Hagtornsbärfis

Allmän ryggsimmare

Skräddare

Bärfisar

Smalkantskinnbaggar

Riddarskinnbagge

Torrgräsbärfis

Coerus marginatus