Steklar


Steklar (Hymenoptera) är en ordning bland insekterna med totalt 125 000 arter, som omfattar bl.a. getingar, bin och myror. Namnet kommer av grekiska hymen (hinna) och pteron (vinge).

Underkataloger:

Oidentifierade steklar

Långtungebin

Getingar

Myror

Sandbin

Grävsteklar

Vägsteklar

Bokparasitsteklar

Bisteklar