Insekter


Insekterna (insecta) är en klass inom leddjuren. Namnet "insecta" är latin för "insnörd". Det finns ungefär 900 000 arter.

Underkataloger:

Trollsländor

Fjärilar

Steklar

Skalbaggar

Tvåvingar

Halvvingar

Oidentifierade insekter

Vårtbitare

Markgräshoppor

Guldögonsländor