Fjärilar


Fjärilarna (Lepidoptera) är den näst största ordningen bland insekterna, med ungefär 150000 arter, varav 2900 i Sverige.

Underkataloger:

Vitfjärilar

Praktfjärilar

Juvelvingar

Tjockhuvuden

Svärmare

Mätare

Träfjärilar

Bastardsvärmare

Nattflyn

Karminspinnare

Eilema-släktet

Riddarfjärilar

Ädelspinnare

Oidentifierade fjärilsarter

Pyraloidea

Erebidae

Antennmalar