Vårtbitare


Vårtbitare (Tettigoniiade) är en familj i ordningen rätvingar (Orthoptera).

Underkataloger:

Grön vårtbitare

Stor vårtbitare

Buskvårtbitare