Kungsfiskare
    Urval    Index    Upp   Hjälp     


Kungsfiskare (Alcedo atthis) är en art inom familjen kungsfiskare (alcedinidae) som delas in i sju eller åtta underarter; den västeuropeiska är A. a. ispida. Arten förekommer i Europa, Nordafrika och Asen. Den är stannfågel där floder inte fryser igen om vintern. Den dyker lodrätt från sin utsiktspunkt för att fånga fisk. Ögonen är anpassade för att ge god syn under vattnet.


 Kungsfiskare 2012:09:06 13:22:13