Hökfåglar


Hökfåglarna (accipitriformes) är en av de två ordningarna i gruppen rovfåglar. Dessa har klassificerats på olika sätt genom tiderna. De kännetecknas av god syn, kraftiga flygmuskler och en gles fjäderdräkt med stora fjädrar. Honorna är betydligt större än hanarna, som är de som jagar under ruvningen.

Underkataloger:

Havsörn

Ormvråk

Sparvhök

Brun kärrhök

Fiskgjuse