Andfåglar


Andfåglar är en ordning inom klassen aves (fåglar).

Bilder
Underkataloger:

Knipa

Kanadagås

Rödhalsad gås

Vitkindad gås

Grågås

Tamgås

Svanar

Gräsand

Punaand

Kricka

Skedand

Snatterand

Bläsand

Ankor

Storskrake

Småskrake

Oidentifierade egentliga andfåglar

Mandarinand

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Peposacaand

Ejder

Vigg

Bergand

Brunand

Gravand