Vadarfåglar


Vadarfåglar (Charadriiformes) är en ordning bland fåglarna (Aves).

Underkataloger:

Strandskata

Labbar

Måsar och trutar

Snäppor

Tärnor

Tofsvipa

Större strandpipare

Oidentifierade vadare

Alkor

Skärfläcka