Lommar


Lommarna (Gavidaee) är den enda familjen bland lomfåglarna (Gaviiformes), och den omfattar ett enda släkte (Gavia).

Underkataloger:

Storlom