Storskarv
    Urval    Index    Upp   Hjälp     


Storskarv (Phalacrocorax carbo) förekommer i två underarter i Sverige. P. c. sinensis (även kallad mellanskarv) häckar längs kusten och i sjöar. P. c. sinensis har börjat övervintra i södra Sverige. P. c. carbo övervintrar längs Svenska kuster och häckar i Norge och nordvästra Ryssland.


 Storskarv på Skansen 2004:07:23 16:32:42

 Skarv 2009:07:18 11:25:03

        2009:07:30 14:40:22

 Skarv i kvällssol 2011:07:07 19:21:50

        2012:03:30 07:46:47

 Storskarv 2012:07:20 12:26:11

 Skarvkoloni 2013:06:15 16:33:45

 Skarvar 2013:06:15 16:45:11

 Storskarv 2013:06:15 16:48:42

 Storskarv 2013:06:15 16:50:13

 Storskarv 2013:06:15 16:51:03

 Storskarv 2013:06:15 16:51:38

        2013:06:15 16:52:07

 Skarvar 2013:07:01 14:48:12

        2014:04:27 18:03:59

 Storskarv 2014:09:07 17:04:22

 Skarv 2017:06:27 13:28:36.98

 Landande storskarv 2020:05:02 15:02:31.58

 Flygande skarv 2020:05:09 09:36:14.16

 Storskarv i flykt 2020:07:16 11:52:44.77

 Storskarv 2020:08:12 15:29:26.25

 Storskarv 2020:08:12 15:29:41.35