Halsbandsparakit
    Urval    Index    Upp   Hjälp     


Halsbandsparakit (Psittacula krameri) är en papegoja som förekommer i fyra underarter i stora delar av Afrika och Asien. Den har spridit sig utanför det ursprungliga utbredningsområdet genom att burfåglar rymt. Den finns nu bl.a. i Västeuropa och USA.


 Halsbandsparakiter i Mainz 2016:10:02 08:33:18

 Halsbandsparakit (Mainz) 2016:10:02 08:49:52

 Halsbandsparakit i Jardin du Luxembourg 2019:05:05 12:23:40

 Halsbandsparakit i Jardin du Luxembourg 2019:05:05 12:23:58