Tättingar


Tättingar (passeriformes) är den största ordningen inom klassen fåglar (aves).

Underkataloger:

Mesfåglar

Fältsparvar

Trastfåglar

Finkar

Nötväcka

Stare

Flugsnappare

Kråkfåglar

Australian Magpie

Svalor

Ärlor och piplärkor

Sparvar (Passer)

Törnskata

Stjärtmes

Sidensvans

Kungsfågel

Phylloscopus-släktet

Gamla Världens sångare

Trädkrypare

Rörsångare

Sävsångare

Gärdsmyg

Röd kardinal

Trupialer

Strömstarar

Nordhärmtrast

Sånglärka

Sångsparv

Östlig fibi

Järnsparv