Doppingar


Doppingarna (podicipedidae) är den enda familjen inom ordningen doppingar. Det finns ett tjugotal arter i sex släkten.

Underkataloger:

Skäggdopping

Svarthakedopping

Smådopping